Uslovi rezervisanja, korišćenja, poslovanja i plaćanja

SVE REZERVACIJE PODLEŽU USLOVIMA KOJI SU NAVEDENI U DALJEM TEKSTU. PAŽLJIVO PROČITAJTE USLOVE PRE POPUNJAVANJA REZERVACIONOG OBRASCA !

POTVRDA REZERVACIJE:

Da biste potvrdili rezervaciju neophodno je izvršiti uplatu 20% od ukupne vrednosti rezervacije.

Iznos avansa od 20% možete uplatiti na više načina:

1. Direktnom uplatom u našoj kancelariji;

2. Slanjem podataka sa vaše kartice putem e-maila ili telefonom, pri čemu će naša agencija blokirati predviđeni iznos kod vaše banke. Pri ulasku u apartman vrši se naplata predviđenog iznosa za smeštaj;

3. Uplatom na devizni račun agencije;

4. Pay Pal-om, pri čemu se ostatak od iznosa rezervacije uplaćuje gotovinski na dan ulaska u apartman.

PROMENA DATUMA:

Promenu datuma možete izvršiti sedam dana pre dolaska. Agencija ne garantuje raspoloživost apartmana, u slučaju promene datuma.

PROMENA DUŽINE BORAVKA:

Ukoliko želite da skratite svoj prijavljeni boravak nakon ulaska u apartman, agencija nije u obavezi da izvrši povrađaj uplađenog novca. Ukoliko želite da produžite boravak u apartmanu, agencija ce vam to omoguđiti uz doplatu u zavisnosti od raspoloživosti željenog apartmana.

OTKAZ REZERVACIJE:

Rezervacija se može otkazati sedam dana pre dolaska bez ikakve naknade.

Ukoliko otkazivanje nije izvršeno u navedenom roku, agencija zadržava uplaženi avans u iznosu od 20% od ukupne vrednosti rezervacije.

PROMENA APARTMANA:

Ukoliko iz bilo kog razloga želite da promenite apartman, agencija ce vam to omoguđiti u zavisnosti od raspoloživosti apartmana, bez ikakve naknade.

PLAĆANJE:

Plaćanje se vrši, bez izuzetka, odmah prilikom ulaza u apartman, gotovinski ili platnom karticom, osim ukoliko je uplata već izvršena virmanski, pre ulaska gostiju. Rok za virmansko plaćanje, određuje se u prethodno dogovorenom roku.

CENOVNIK:

Naplata se vrši po cenovniku istaknutom na sajtu.

U periodu Nove godine, ili drugih velikih praznika i manifestacija, cene se uvećavaju za 50%.

Ukoliko postoji opravdani razlog za promenu apartmana, usled više sile – vis major, npr. zbog kvara na instalacijama u apartmanu, elementarne nepogode, itd. naši agenti će učiniti sve što je u njihovoj moći da pronađu adekvatnu zamenu za rezervisani apartman. Ukoliko to nije moguće ili gost nije zadovoljan ponuđenim apartmanom, agencija je u obavezi da izvrši povraćaj novca klijentu.

Agencija zadržava pravo da odbije rezervaciju u slučaju delimičnog ili potpunog neplaćanja iznosa, zloupotrebe sistema ili u slučaju da je gost od pre poznat kao problematičan.

Ukoliko niste pronašli sve neophodne informacije, budite slobodni i KONTAKTIRAJTE NAS.

USLOVI PLAĆANJA

Plaćanje se vrši prilikom ulaska u apartman, na više načina i to:

• Platnom karticom (VISA, MASTER, AMERICAN EXPRESS i DINACARD);
• Gotovinski u rsd, ili u valuti po zvaničnom kursu;
• Virmanski.

Prilikom rezervacije platnom karticom, agencija vrši preotorizaciju 20% od ukupnog iznosa.
Po dolasku gosta, nakon isplate celokupnog iznosa, u roku od dva dana, agencija šalje zahtev banci za deblokadu avansno blokiranog iznosa.

Sve cene na cenovniku izražene su u evrima.

U istaknutu cenu nisu uračunate boravišne takse propisane odlukom grada Beograda.

Gosti koji imaju prijavu boravka u Beogradu, kao i deca do 7 godina, ne plaćaju boravišne takse.

Deca od 7 do 14 godina plaćaju 50% iznosa takse.

Dodatne usluge koje nudi agencija i individualno osiguranje, nisu uračunati u cenu.

U cenu je uračunato čišćenje apartmana, jednom u sedam dana, dok se svako dodatno čišćenje posebno naplacuje.

USLOVI POSLOVANJA

Vreme prijema u apartmane je posle 12h. Vreme napuštanja apartmana je najkasnije do 11h.

Prilikom prijema gosta u apartman, agencija je u obavezi da popuni “beli karton” i da ga preda gostu.

Prijavu boravka gostiju policiji vrši agencija.

Popis inventara, cenovnik i kućni red nalaze se u svakom apartmanu.

Gost je u obavezi da se pridržava kućnog reda i da se prema popisanom inventaru odnosi sa pažnjom dobrog domaćina.

Ukoliko dodje do oštećenja inventara neadekvatnim ponašanjem gosta on je i dužan da plati za štetu koju je prouzrokovao.

O svakom kvaru do koga dođe u toku boravka u apartmanu gost je u obavezi da obavesti agenciju, dok je agencija u obavezi da otkloni kvar u najkraćem mogućem roku.

Maksimalan broj gostiju u apartmanu je onaj za koji je smeštaj rezervisan i plaćen. Ukoliko je broj gostiju veći od dogovorenog, agencija zadržava pravo da opozove rezervaciju bez nadoknade i povraćaja sredstava ili da izvrši naplatu, u skladu sa nastalom promenom.